Ontwerp voorkeursalternatief Grebbedijk ter inzage

De Grebbedijk, tussen Wageningen en Rhenen, moet worden versterkt. Deze dijk loopt voor een deel door de provincie Utrecht. Het ontwerp voor een veilige en mooie Grebbedijk en het omliggende gebied staat nu op hoofdlijnen beschreven in het ontwerp voorkeursalternatief (VKA).

Bron: Provincie Utrecht nieuwsberichten